DESCRIERE:

 

 

 

Tabla          Şcoala cu clasele I-VIII  – Cindesti, comuna Vernesti, judetul BUZAU, satisface înaltele norme de învăţământ europene, rămânând în acelaşi timp o şcoală cu profil românesc, având la bază Curriculum National.

Scopul nostru este de a crea indivizi cu o personalitate puternică, cu spirit civic, bine instruiţi şi pregătiţi pentru viaţă.

 

 

 

Prezentare

Actualul local de şcoală a fost construit în anul 1908. Localul era alcătuit din două corpuri de clădiri: şcoala propriu-zisă şi casa şcolii ca locuinţă a învăţătorilor.
Primii învăţători au fost ION şi CHIRIACA STURZA,  succedându-i învăţătorul VASILESCU, după care au funcţionat ca învăţători PETRESCU ION şi PETRESCU ELIZA. Programul zilnic cuprindea două părţi: prima parte între 8-12 şi a doua parte între 14-18.
După reforma învăţământului din 1948, prin legiferarea învăţământului de 7 clase, la CÎNDEŞTI funcţionează Şcoala de şapte clase, învăţându-se în două cicluri, clasele I-IV după-amiaza.
În anul 1964 prin generalizarea învăţământului de 8 clase creşte populaţia şcolară a localităţii, trecându-se la extinderea localului de şcoală după cum urmează:
1964 se mai construiesc două săli de clasă;
1965 se construiesc alte două săli de clasă;
1974 se construiesc ultimele săli de clasă, ajungându-se la 8 săli de clasă, existente şi astăzi.

    Datorită necesarului de spaţiu şcolar, fosta casă a şcolii a fost transformată în două săli de clasă, improprii desfăşurării procesului de învăţământ în condiţii normale.

Începând cu 1948 au funcţionat ca directori ai şcolii următoarele cadre didactice: NIŢULESCU AUREL, MIHAI GRIGORE, MEOSU CONSTANTA, ZAHARIA VIOREL, BALTACEANU VIOREL, OPREA MIHAI, MARINOIU  CORNELIA, STOIAN GHEORGHE, STATULESCU GRIGORE, STANESCU CORALIA, ZAMFIR FLORIN, OPREA MARIANA, ANDREI GHEORGHE, penultimul director Zahiu Cristina, in prezent Vircan Loredana.

 

      În prezent şcoala funcţionează în două schimburi: ciclul primar şi ciclul gimnazial, având un număr de 16 clase şi învăţământul preşcolar cu un număr de 4 grupe. Menţionăm că personalul didactic al şcolii este în totalitate calificat şi cu stabilitate pe posturi. —Clădirea propriu-zisă a şcolii a fost renovată în anul şcolar 2003/2004 prin proiectul Primăriei cu Banca Europeană. Iar corpul II de şcoală a fost renovat în acelaşi an prin proiectul  Phare ,,Acces la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe rromi”, prin care a fost selectat şi format un mediator şcolar. Din octombrie 2007 mediatorul şcolar este angajatul C.J.R.A.E. Buzău, desfăşurându-şi activitatea  în şcoala noastră. —Dacă până la 1 septembrie 2006 şcoala era coordonată de SAM nr.2Vernesti, începând cu 1 septembrie 2006 obţine personalitate juridică, beneficiind şi de un post de secretar. În 2007 şcoala este dotată cu 25 de calculatoare destinate cabinetului de informatică şi se realizează conexiunea la internet. Începând cu septembrie 2009, a f montată o centrală termică pe lemne şi sunt schimbate toate geamurile din lemn şi uşile exterioare cu geamuri şi uşi de tip termopan.

 

Scoala Cindesti - Vernesti